Thông tin thanh toán

Thanh toán cho chúng tôi theo thông tin bên dưới

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank

Quý khách lưu ý ghi chú là “số điện thoại” của mình, và chụp màn hình đã chuyển tiền cho chúng tôi nhé.